Op het Westerdokseiland in Amsterdam wordt een groot nieuwbouwproject gerealiseerd waarin ruimte voor een kunstenaarsbroedplaats is gereserveerd. In deze 5-delige serie volgt KikvorsFilm hoe de kunstenaars hun nieuwe ateliers betrekken.

Deze serie werd gemaakt in opdracht van Bureau Broedplaatsen van de Gemeente Amsterdam.


Aflevering 1: De ruimtelijke strategie laat zien hoe op een voormalig rangeerterrein van de Nederlandse Spoorwegen een complete woonwijk is neergezet en gaat in op de 'ruimtelijke strategie' waar op het Westerdokseiland voor gekozen is. 


Aflevering 2: Laboratorium voor talent toont de broedplaats als plek waar beginnende kunstenaars zich kunnen ontwikkelen. De bewoners van 'Over-Lab' en 'Jongens van het Dok' worden gevolgd bij het inrichten van hun atelier.


Aflevering 3: Creatieve industrie laat de broedplaats zien als plek waar creatief talent zich kan ontwikkelen tot een creatief ondernemer die op eigen benen kan staan. De huurders Mulders vandenBerk Architecten en ontwerpbureau Scholten & Baijings vertellen over de voordelen die de broedplaats hen biedt.


Aflevering 4: Het maatschappelijk belang toont de belangrijke sociale functie die de broedplaats vervult in deze nieuwe woonwijk. Huurders als Galerie Westerdok en Podium Westerdok brengen buurtbewoners bij elkaar waarmee een eerste aanzet wordt gegeven tot een 'buurtgevoel'. 


Aflevering 5: De feestelijke opening is een verslag van de festiviteiten tijdens de officiële opening van Broedplaats Westerdok. Na maanden van zwoegen zijn vrijwel alle huurders van de broedplaats ingericht. Het startschot werd gegeven door de Amsterdamse wethouders Maarten van Poelgeest en Els Ieping.


De afleveringen zijn ook te bekijken op de website van Bureau Broedplaatsen


Februari 2009


 Videos
Afl 1: Ruimtelijke strategie
Afl 2: Laboratorium voor talent
Afl 3: Creatieve industrie
Afl 4: Maatschappelijk belang
Afl 5: Feestelijke opening