Voor het slotdebat van deze internationale conferentie over de ondergrondse opslag van CO2 produceerde KikvorsFilm vijf korte filmpjes. Ieder filmpje introduceert op eigen wijze één van de hoofdthema's.

De films fungeerden niet alleen als een afbakening tussen de onderwerpen, maar vormden ook een visuele adempauze in de gespreksstof: Een historisch overzicht; een prikkelende stelling; serieuze meningen van congresgangers of juist een grappige animatie. Voor iedere film is een eigen vorm bedacht zodat ze telkens opnieuw een verrassend intermezzo brachten.


Film 1: International Climate Policy
Een impressie die laat zien hoe het internationale klimaatbeleid er voor staat.


Film 2: The Silver Bullet?
Moet men investeren in de opslag van CO2 of kan dat geld beter besteed worden aan hernieuwbare energie? Deze grappige animatie legt het dilemma voor.


Film 3: The Barriers
Welke barrières moeten worden overbrugd om de opslag van CO2 in de praktijk te brengen?


Film 4: The Policy Approach
Welke aanpak is de beste om partijen te doen investeren in de opslag van CO2?


Film 5: Coping with Criticism in CCS
Om tot een doel te komen moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. Maar hoe voorkom je dat je daarmee een tunnelvisie krijgt?


De GHGT-10 conferentie vond plaats van 19 t/m 23 september 2010 in de Rai in Amsterdam. In 2008 maakte KikvorsFilm ook de promotiefilm voor de GHGT-10.


De gebruikersrechten voor het archiefmateriaal zijn geregeld via de NOS en het Nederlands instituut voor Beeld en Geluid.


September 2010


 Videos
Film 1: International Climate Policy
Film 2: The Silver Bullet
Film 3: Barriers
Film 4: The Policy Approach
Film 5: Coping with Criticism in CCS