In opdracht van de Provincie Zuid Holland maakte KikvorsFilm deze informatieve animatievideo over hoe een omgeving kan participeren in lokale energieprojecten.

In het klimaatakkoord is afgesproken dat de omgeving moet kunnen participeren in lokale energieprojecten. Door te kiezen voor 'Lokaal Eigendom' kan een omgeving zelf zeggenschap houden over zowel de plannen als de uitvoering. Maar de Provincie Zuid Holland merkte dat er in de besluitvorming nogal eens verwarring heerste over de precieze betekenis van de gebruikte termen, waardoor het debat tussen gesprekspartners vertroebelde.


Deze video laat zien wat lokaal eigendom is, legt meerdere vormen van participatie uit en toont de voordelen hiervan. Met als doel dat gesprekspartners na het zien van deze video dezelfde definities hanteren en zo tot een heldere besluitvorming kunnen komen.


De video is gemaakt in samenwerking met energietransitie-deskundige Anne Marieke Schwencke.


November 2021Videos
Lokaal Eigendom